Manažerský osobnostní rozvoj

 

Komu je program určen?

Všem manažerům, leaderům, vedoucím týmů i dalším zájemcům, kteří potřebují:

 

 • vědět, co je brzdí a omezuje, posílit motivaci
 • trvalé zvýšení kvality svého života v práci a vztazích
 • řešit složité situace
 • zlepšit vztahy na pracovišti s pozitivním dopadem do ostatních oblastí
 • zamezit opakujícím se nepříjemným událostem a zkušenostem
 • výrazné posílení odolnosti osobnosti
 • zdravé vyrovnání se se stresovými situacemi
 • navýšení přirozeného charisma
 • lepší zapojení přirozených silných stránek
 • nárůst zdravého a reálného sebevědomí
 • zbavit se různých strachů a úzkostí
 • zlepšit komunikaci směrem dolů i nahoru

 

Jak program probíhá?

Tento program je zaměřený na trvalou pozitivní změnu, proto je důležitá a nutná dlouhodobost.

Krátkodobým řešením se pouze na chvíli odstraní příznaky, ale neodstraní se příčina.

 

Probíhá formou individuálních osobních konzultací (kombinace coaching a mentoring), trvající

cca 90 min, vyžadující Vaši plnou pozornost.

 

Klíčové body programu

 • Provedeme Vás systematicky k realizaci podstatných kroků
 • Zmapujeme jednotlivé oblasti ve Vašem životě, provedeme tzv. osobnostní audit
 • Postupně Vám pomůžeme nastavit si priority a cíle pro jednotlivé životní oblasti
 • Po Integraci prvních cílů dochází průběžně k identifikaci a nastavování dalších podstatných cílů
 • Systematicky Vás povedeme k dosažení jednotlivých cílů
 • Budeme mít 1 iniciační konzultaci + 7 dalších po dobu cca 4 měsíců, četnost a délka se stanovuje individuálně po prvních konzultacích a stavu klienta
 • Celým procesem se prolíná proces sebeuvědomění, učení, nastavování nových návyků, tedy konkrétní praktické kroky ve Vašem životě pro nastavení trvalé změny. Vše se bude dít v rámci adaptace ve Vašem životě na reálné situace, se kterými se denně setkáváte
 • Podpoříme Vás citlivým, celistvým, empatickým a osobitým přístupem
 • Půjdeme jasně k cíli
 • Propojíme smysluplným poměrem teorii s praxí, kde praxe bude hrát hlavní úlohu

V rámci práce budeme propojovat dlouholeté zkušenosti s vedením lidí, koučovací dovednosti, NLP - neurolingvistické programování a moderní poznatky z neurověd