Přechod na vedení týmu online

 

Třídenní interaktivní workshop pro firmy, které chtějí své pracovní prostředí přenést do virtuálního prostoru.  Účastníci se naučí vlastní efektivní práci z domova, budou seznámeni s informacemi, schématy a postupy jak fungovat se svým týmem v online prostředí. Dále se budpu se věnovat online leadershipu, jež se v mnoha aspektech podstatně liší od leadershipu konvenčního.

Workshop je určen pro manažery, kteří mají v týmu alespoň jednoho člověka, který byť jen částečně pracuje z domova. Počet účastníků workshopu je 6-8 osob. Malý počet účastníků zajišťuje maximální pochopení problematiky a dostatek prostoru pro individuální práci s koučem.

V případě, že se workshop koná na Usedlosti Nouzov mají účastníci v ceně občerstvení - kávu, čaj, minerálky, ovoce a drobný snack a oběd.

Začátek workshopu je vždy v 9:00 a ukončení v 17:00. Přestávka na oběd trvá hodinu. 

DEN PRVNÍ – SEBEŘÍZENÍ

DEN PRVNÍ – DOPOLEDNE

Co to znamená pracovat na dálku

  • Homeoffice není benefit, ale jiná forma práce
  • Rozdíly mezi prací z kanceláře a prací na dálku

Příprava sebe na práci ve virtuálním prostoru – proč začít nejdřív u sebe

Jak sami sebe prakticky připravit na práci ve virtuálním prostoru

  • Postoje, pracovní místo, pracovní doba, denní plán, denní rituály, pracovní bloky, plán na druhý den a na týden, zhodnocení dne a týdne, stop prokrastinaci, péče o psychiku a tělo, spánek

DEN PRVNÍ – ODPOLEDNE

Individuální analýza sebeřízení – diskuse nad výsledky práce s workbookem (pracovní knihou)

Individuální zhodnocení osobních rizik při implementaci nových poznatků

Individuální hledání řešení s koučem

 

DEN DRUHÝ – STRUKTURA VIRTUÁLNÍHO ŘÍZENÍ A JEJÍ IMPLEMENTACE

DEN DRUHÝ – DOPOLEDNE

Příprava týmu na fungování on-line ještě před začátkem přesunu do virtuálního prostoru

  • Proč poslat svůj tým na workshop
  • Analýza technického vybavení
  • Možné změny v rámci přechodu na virtuální fungování týmu
  • Tvorba struktury a frekvence schůzek, porad a formy komunikace v rámci týmu
  • Navázání užšího kontaktu s HR a IT oddělením

Pracovní prostředí členů týmu

Příprava manažera před prvním kontaktem online

První telefonický kontakt online (poté, co tým zůstane doma ze dne na den)

Přesunutí týmových aktivit do virtuálního prostoru

  • Rozdíly práce v konvenčním týmu z kanceláře a práce ve virtuálním týmu
  • Způsoby, jak rozdíly vyrovnat

Další nástroje umožňující budování a udržení kvalitních vztahů v rámci týmu

Vyhrazení kapacit pro hladké fungování virtuálního týmu

Systém při vedení týmu online

  • Plánování, frekvence porad a schůzek, reporty a zápisy, časová struktura fungování

Softwarové nástroje pro vedení týmu online

  • Nástroje ke sdílení prostoru
  • Nástroje pro komunikaci s týmem přes kameru

Jak vést meetingy na dálku

  • Struktura virtuálních porad
  • Rozdíly při vedení porady konvenčního a virtuálního týmu

Komunikace při vedení týmu on-line

  • stanovení pravidel při vedení virtuálního týmu

Pracovní doba týmu při práci na dálku

 

DEN DRUHÝ – ODPOLEDNE

Individuální analýza jednotlivých témat – diskuse nad výsledky práce s workbookem (pracovní knihou)

Individuální zhodnocení osobních rizik při implementaci nových poznatků

Individuální hledání řešení s koučem

 

DEN TŘETÍ – NUTNÉ KOMPETENCE MANAŽERA PŘI VEDENÍ VIRTUÁLNÍHO TÝMU

DEN TŘETÍ – DOPOLEDNE

Jak co nejlépe vést svůj tým aneb co manažer potřebuje (nejen) při virtuálním řízení znát

  • Analýza členů týmu
  • Role členů v týmu
  • Způsoby myšlení členů týmu

Nástroje poznávání jednotlivých členů týmu a jejich efektivní využití

Způsoby, jak poznat svůj tým

Nutné kompetence manažera (nejen) při vedení týmu on-line

Nástroje k vedení týmu online

Čeho se vyvarovat (nejen) při vedení týmu online

Možná úskalí při vedení týmu online

DEN TŘETÍ – ODPOLEDNE

Individuální analýzy jednotlivých témat – pracovní listy

Individuální zhodnocení osobních rizik při implementaci nových poznatků

Individuální hledání řešení s koučem

Zpětná vazba – hodnocení workshopu jednotlivými členy

AFTER WORKSHOP SYSTÉM – AWS (následná klientská péče pro účastníky workshopu)

 • účastník workshopu dostane automaticky přístup na sdílenou nástěnku workshopu, kde bude moci pokládat dotazy, sdílet své poznatky, účastnit se diskuse nad řešením jednotlivých témat
 • účastník workshopu má také možnost si na sdílené nástěnce workshopu stáhnout vzorové formuláře a formuláře analýz, podrobnosti o nástrojích zmiňovaných při výuce a jiné, na workshopu zmiňované a použité, materiály atp.
 • účastník workshopu má možnost při přesunu svého týmu z konvenčního do virtuálního prostoru přednostního sjednání individuální konzultace s koučem workshopu, kde může potom řešit už konkrétní problémy s přesunem spojené 

Jednotlivé dny workshopu by od sebe měly být časově vzdáleny týden až 14 dnů (možnost upravit podle zadavatele). 

Pro cenovou nabídku stávajícího nebo individuální úpravy workshopu nás neváhejte kontaktovat.

  

Chci kontakt na zaslání poptávky