Vzdělávací projekty Stop Burn Out s.r.o. , Educaway s.r.o. a Top Recruitment

  

 Firma Stop Burn Out ve spolupráci s firmou Educaway vytvořila a stále dotváří systém vzájemně navazujících projektů složených z workshopů a konzultací, které pořádáme buď zde na Usedlosti Nouzov nebo ve firmách, které si nás objednají.

Dále vytváříme projekty na míru firmám podle zadání nebo stávající workshopy přizpůsobujeme, aby byly co nejefektivnější v daném firemním prostředí.

Na vyžádání můžeme nejdříve provést HR audit a stanovit tak, jaká forma vzdělávaní je pro firmu nejvýhodnější a na kterou oblast se zaměřit.

 

Nevytváříme nudná školení, ale interaktivní WORKSHOPY a KONZULTACE.

  • nízký počet účastníků workshopu zajišťuje jejich plnou zapojitelnost a následný maximální efekt implementace co největšího množství, pro účastníky nových, poznatků.
  • každý účastník dostává při zahájení workshopu WORKBOOK - pracovní knihu, jejímž účelem je propojení teoretických poznatků s osobními zkušenostmi, postoji a názory účastníka, čímž dochází k maximálnímu vstřebání nových poznatků. 
  • první, dopolední, část workshopu je vždy věnována představení teoretického základu lektorem, kdy účastníci aktivně vstupují do výkladu na základě dotazů lektora a vyplňují workbook.
  • odpoledne, ve druhé části workshopu, dostanou prostor sami účastníci jednotlivě, aby s lektorem řešili potenciální překážky při implementaci nových poznatků do své každodenní praxe. Do těchto jednotlivých individuálních diskusí se mají možnost aktivně zapojit ostatní účastníci a sdílet tak svoje zkušenosti. Individuální úhly pohledu na probírané téma jsou pro účastníky obrovským benefitem. 
  • workshopy a konzultace vede vždy lektor, který je zároveň i školeným koučem, aby byla zachována maximální možná kvalita edukačního procesu.

 

Nadstandardní podporu pro účastníky workshopů zajišťujeme pomocí: 

AFTER WORKSHOP SYSTÉM – AWS (následná klientská péče pro účastníky workshopu)

  • účastník workshopu dostane automaticky přístup na sdílenou nástěnku workshopu, kde bude moci pokládat dotazy, sdílet své poznatky, účastnit se diskuse nad řešením jednotlivých témat
  • účastník workshopu má také možnost si na sdílené nástěnce workshopu stáhnout vzorové formuláře a formuláře analýz, podrobnosti o nástrojích zmiňovaných při výuce a jiné, na workshopu zmiňované a použité, materiály atp.
  • účastník workshopu má možnost přednostního sjednání individuální konzultace s koučem workshopu 

Přechod na vedení týmu online

Homeoffice strategy and remote management

Je pro vaši firmu homeoffice jen benefit? Cítíte, že vedení týmu ve virtuálním prostoru je  vlastně změna vaší firemní kultury? Potřebujete zvládnout přechod na online práci s týmem?  

Více

Nenechte sebe a své zaměstnance vyhořet

STOP BURN OUT Workshop

Tušíte, že vyhoření obchází kolem? A víte, jaká je jeho podstata a jak mu předcházet? Víte jak moc drahé pro firmy vyhoření zaměstnanců je?

Více

Jak rozvíjet svůj potenciál

Let your potential grow

Víte, že když rozvinete svůj potenciál, budete vy a vaši zaměstnanci daleko efektivnější? Víte, že největší překážkou rozvoje potenciálu je neochota a neporozumění možnostem? 

Více

Moderní leadership.jpg

Moderní leadership

Skvělým leaderem se člověk nerodí, ale stává.  Víte jak pracovat se svou nedostatečností? Jak využít emoční inteligenci a jaký máte styl vedení s jeho klady a zápory?

Více

Leadersip.jpg

Moderní leadership v praxi

Navazující workshop na třídenní workshop Moderní leadership. Praktické řešení problémů jednotlivých účastníků vzniklých při zavádění zásad moderního leadershipu do praxe

Více

Leadersip online

Věděli jste, že leadership konvenčního týmu, který sídlí v kanceláři své firmy a leadership týmu virtuálního, jehož členové pracují z domova je diametrálně odlišný?  

Více

Efektivní zvládnutí homeoffice

Pokud chcete, aby členové vašeho týmu fungovali minimálně stejně dobře na homeoffice jako v kanceláři, musí se to naučit. Homeoffice není benefit, ale způsob práce!

Více

Efektivní komunikace

Jste si jisti, že jsou úkoly, které zadáváte vždy dobře pochopeny? Rozumí členové vašeho týmu stanoveným cílům? Víte jak efektivně předcházet nedorozuměním?

Jak efektivně řešit konflikty

Víte, že konflikty mohou být při správném chápání zdrojem růstu? Nepřetváříte konflikty v boje o jednu pravdu? Umíte je využít pro sebe a pro zlepšení výkonu sebe a svého týmu? 

Jak být se stravou v souladu

Jak je strava propojená s výkonem člověka v průběhu celého dne.

Jak si proces dennodenního stravování nastavit, tak, aby se člověk necítil dlouhodobě unaven.

S čím vším se strava v běžných činnostech propojuje – kde všude můžeme vidět její dopad a díky tomu udělat změnu k lehčímu fungování během dne.

Jak udělat změnu – být lehčí a šťastnější

Koučink a mentoring - HR zaměření

Potřebujete být připraveni na krizový HR management?

Chcete být úspěšným HR člověkem ve firmě?

Vnímáte, že si potřebujete vyladit HR kompetence?

Pokud ano, je toto přesně program pro Vás!

Více

Funkční pohyb při sedavém zaměstnání

Jak mohu své tělo zrelaxovat pohybem, aniž bych se cítil/la tři dny úplně grogy?

Jak se začít efektivně hýbat, aby to podpořilo můj výkon v práci? A jak v nastoleném procesu vydžet, aby byl efekt trvalý?

Co pro sebe můžu v oblasti pohybu udělat, aniž bych musela do fitka nebo platit drahého trenéra?