Moderní leadership

 

Třídenní interaktivní workshop pro manažery firem,  kteří mají v týmu dva a více členů.  

Počet účastníků workshopu je 6-8 osob. Malý počet účastníků zajišťuje maximální pochopení problematiky a dostatek prostoru pro individuální práci s koučem.

V případě, že se workshop koná na Usedlosti Nouzov mají účastníci v ceně občerstvení, kávu, čaj, ovoce a drobný snack a oběd.

Začátek workshopu je vždy v 9:00 a ukončení v 17:00. Hodina je přestávka na oběd. 

DEN PRVNÍ – JÁ, LEADER I.

DEN PRVNÍ – DOPOLEDNE

Ideální leader

- v čem je leader výjimečný – nutné kompetence moderního leadera

- co se od leadera očekává – největší výzvy novodobého leadershipu

- individuální vnímání role leadera – osobní analýza

- rozpory mezi ideálním a vlastním obrazem leadera

- možnosti transformace vlastního obrazu leadera na ideální obraz

Jak být skvělým leaderem

- nástroje rozvoje leaderů

- proč jsem leader a co mi to přináší – individuální analýza

Zpětná vazba

- osobní vnímání zpětné vazby – individuální analýza

- jedinečnost a nenahraditelnost zpětné vazby – jak ZV využít pro sebe, a ne proti sobě

- nástroje získávání zpětné vazby

 

DEN PRVNÍ – ODPOLEDNE

Individuální práce s koučem

- hledání individuálních řešení jednotlivých rozporů mezi ideálním a vlastním obrazem leadera s koučem

- individuální hledání možností růstu s koučem

- hledání vlastní vhodné zpětné vazby za podpory kouče

 

DEN DRUHÝ – SYSTÉM, ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO LEADERSHIPU II.

DEN DRUHÝ – DOPOLEDNE

Systém jako pevný základ pro leadership

- proč je systém podstatou funkčního řízení

- jak na tvorbu systému

Komunikace a její možná úskalí

- komunikace směrem k týmu

- komunikace v rámci týmu

- komunikace směrem z týmu

Moderní nástroje k tvorbě a podpoře funkčního systému leadershipu

- on-line nástroje

- off-line nástroje

Možnosti tvorby, zavedení a udržení funkčního systému

- možnosti vyčlenění kapacit k podpoře systému

- možná úskalí při tvorbě, zavádění a udržení systému

 

DEN DRUHÝ – ODPOLEDNE

Individuální práce s koučem

- analýza individuálních postojů vzhledem k tvorbě a udržení systému

- individuální hledání nejlepších možností tvorby systému

- individuální řešení problémů při tvorbě, zavádění a udržení systému

 

DEN TŘETÍ – JAK SE STARAT O SVŮJ TÝM III.

DEN TŘETÍ – DOPOLEDNE

Jak komplexně nahlížet na jednotlivé členy svého týmu

Proč je komplexní přístup k podřízeným zásadní a co přináší

Budování důvěry jako nejvyšší úroveň motivace

- jak budovat důvěru v týmu a proč je důvěra nejsilnějším nástrojem motivace

Rozvoj a podpora potenciálu členů svého týmu

- jak hledat a podpořit silné stránky svých podřízených

 

DEN TŘETÍ – ODPOLEDNE

Individuální práce s koučem

- analýza vztahující se k důvěře a vztahům v týmu

- analýza potenciálu jednotlivých členů týmu

- mapování vztahů v týmech účastníků a možnosti zlepšení pod vedením kouče

Vhodné navazující workshopy:

Moderní leadership v praxi – navazující workshop absolventů třídenního workshopu LEADERSHIP

Využití potenciálu sebe a svých zaměstnanců – jednodenní workshop

Jak efektivně řešit konflikty – jednodenní workshop

Efektivní Komunikace – jednodenní workshop

Přechod na vedení týmu online – třídenní workshop

 

AFTER WORKSHOP SYSTÉM – AWS (následná klientská péče pro účastníky workshopu)

  • Workshop může být třídenní nebo 3x jednodenní dle požadavků zadavatele. Nejlepší efekt je zajištěn, pokud se mezi jednotlivými dny dodrží časový odstup 14 dní.
  • každý účastník workshopu dostane automaticky přístup na sdílenou nástěnku workshopu, kde bude moci pokládat dotazy, sdílet své poznatky, účastnit se diskuse nad řešením jednotlivých témat.
  • každý účastník workshopu má také možnost si na sdílené nástěnce workshopu stáhnout vzorové formuláře a formuláře analýz, podrobnosti o nástrojích zmiňovaných při výuce a jiné na workshopu zmiňované a použité materiály atp.
  • každý účastník workshopu bude mít možnost přednostního sjednání konzultace při řešení problémů se zaváděním principů moderního leadershipu do praxe s koučem workshopu.

 

Pro cenovou nabídku stávajícího nebo individuální úpravy workshopu nás neváhejte kontaktovat. 

  

Chci kontakt na zaslání poptávky